สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 27
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 925
 • จำนวนนักเรียน 1,924
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 1,374
 • จำนวนกรรมการ 733
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 3,298
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 4,031
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 202 / 287 (70.38%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. นางทิพาพร ศรีลามล
  2. กลุ่มโรงเรียนศรีรัตนะ
  3. โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี
  4. โรงเรียนบ้านตูม
  5. โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
  6. โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)
  7. โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง
  8. โรงเรียนบ้านศิลาทอง
  9.
  10. โรงเรียนบ้านสะพุง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 8
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 19
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2538
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 3925
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 3925
 • เริ่มนับ 24 มิถุนายน 2562
 • IP:35.173.234.237

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ตารางการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านศรีแก้ว วันที่ 14-16 ส.ค. 2562 2.สถานที่แข่งขันณ โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) วันที่ 16 ส.ค. 2562
3.สถานที่แข่งขันณ โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) วันที่ 15 ส.ค. 2562 4.สถานที่แข่งขันณ โรงเรียนบ้านพิงพวย (เสียงราษฎร์พัฒนา) วันที่ 14 ส.ค. 2562

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 51 42 4 2 48
2 โรงเรียนบ้านตูม 52 38 8 4 50
3 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 53 38 7 1 46
4 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 38 27 7 2 36
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน 34 26 5 2 33
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 40 25 11 1 37
7 โรงเรียนบ้านตระกวน 39 25 9 5 39
8 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 27 22 2 1 25
9 โรงเรียนบ้านปุน 40 21 8 6 35
10 โรงเรียนบ้านสะพุง 43 20 10 1 31
11 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 31 20 5 6 31
12 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 34 17 7 6 30
13 โรงเรียนบ้านจานบัว 25 17 5 2 24
14 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 23 16 2 5 23
15 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 24 15 6 3 24
16 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 22 15 6 1 22
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ 23 15 6 1 22
18 โรงเรียนบ้านสลับ 21 15 5 1 21
19 โรงเรียนบ้านขนาด 24 15 3 4 22
20 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 11 3 1 15
21 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 18 10 3 2 15
22 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 15 7 2 3 12
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง 8 5 3 0 8
24 โรงเรียนบ้านตายู 12 5 2 2 9
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 9 5 1 1 7
26 โรงเรียนบ้านโนนแก 6 4 1 1 6
27 โรงเรียนวัดจันทาราม 4 2 0 2 4
รวม 734 478 131 66 675
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 70 11 4 85
2 โรงเรียนบ้านปุน 53 12 6 71
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 42 4 2 48
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 39 5 6 50
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 38 7 1 46
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 38 5 1 44
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 34 7 3 44
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 32 10 5 47
9 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 27 7 2 36
10 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 26 8 2 36
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 26 5 2 33
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 25 11 1 37
13 โรงเรียนบ้านตระกวน 25 9 5 39
14 โรงเรียนบ้านสะพุง 20 10 1 31
15 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 17 7 6 30
16 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 16 2 5 23
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ 15 6 1 22
18 โรงเรียนบ้านสลับ 15 5 1 21
19 โรงเรียนบ้านขนาด 15 3 4 22
20 โรงเรียนบ้านตาแบน 11 3 1 15
21 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง 10 3 2 15
22 โรงเรียนบ้านศิลาทอง 7 2 3 12
23 โรงเรียนบ้านหนองรุง 5 3 0 8
24 โรงเรียนบ้านตายู 5 2 2 9
25 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ตาไทย 5 1 1 7
26 โรงเรียนบ้านโนนแก 4 1 1 6
27 โรงเรียนวัดจันทาราม 2 0 3 5
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านตูม 92 70
82.35%
11
12.94%
4
4.71%
85
2 โรงเรียนบ้านปุน 80 53
74.65%
12
16.90%
6
8.45%
71
3 โรงเรียนอนุบาลศรีรัตนะ 51 42
87.50%
4
8.33%
2
4.17%
48
4 โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 51 39
78.00%
5
10.00%
6
12.00%
50
5 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 53 38
82.61%
7
15.22%
1
2.17%
46
6 โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา) 49 38
86.36%
5
11.36%
1
2.27%
44
7 โรงเรียนบ้านจานบัว 45 34
77.27%
7
15.91%
3
6.82%
44
8 โรงเรียนบ้านเสื่องข้าว 48 32
68.09%
10
21.28%
5
10.64%
47
9 โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) 38 27
75.00%
7
19.44%
2
5.56%
36
10 โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยาสามัคคี 36 26
72.22%
8
22.22%
2
5.56%
36
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน 34 26
78.79%
5
15.15%
2
6.06%
33
12 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 40 25
67.57%
11
29.73%
1
2.70%
37
13 โรงเรียนบ้านตระกวน 40 25
64.10%
9
23.08%
5
12.82%
39
14 โรงเรียนบ้านสะพุง 43 20
64.52%
10
32.26%
1
3.23%
31
15 โรงเรียนบ้านบกห้วยโนน 34 17
56.67%
7
23.33%
6
20.00%
30
16 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 23 16
69.57%
2
8.70%
5
21.74%
23
17 โรงเรียนบ้านตระกาจ 23 15
68.18%
6
27.27%
1
4.55%
22
18 โรงเรียนบ้านสลับ 21 15
71.43%
5
23.81%
1
4.76%
21
19 โรงเรียนบ้านขนาด 24 15
68.18%
3
13.64%
4
18.18%
22
20 โรงเรียนบ้านตาแบน 18 11
73.33%
3
20.00%
1
6.67%
15

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณครูทิพาพร ศรีลามล เบอร์โทรศัพท์ 084-2355197 คุณครูนวพร ขันทอง เบอร์โทรศัพท์ 0984619548 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม